Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Omslag 2001

Schrijvers om de Noord 1

Colofon

Schrijvers om de Noord 1 is in 2001 uitgegeven door de Noorderbreedte , naar aanleiding van het op Schiermonnikoog gehouden gelijknamige schrijvers- en dichtersfestival.

Samenstelling Trudy Kramer en Ger Siks
Eindredactie en productie Jan Abrahamse
Vormgeving Bruno Beukema
Omslagillustratie Ellen Krol
Druk Het Grafisch Huis, Groningen

Zij, en de auteurs hebben door hun welwillende medewerking de bundel mogelijk gemaakt.

Schrijvers om de Noord 1 is verschenen in een oplage van 500 exemplaren en is uitsluitend nog antiquarisch verkrijgbaar.

vorige

 

Schrijf ons