Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jan Abrahamse

'Schrijvers om de noord 5'

Het eerste lustrum. Dat was niet de opzet in 2001. Toen bedachten Trudy Kramer en Ger Siks deze gouden formule naar aanleiding van hun werk in Noorderbreedte. Schrijvers om de Noord werd toen de eerste activiteit van het 25-jarig bestaan van dit spraakmakende tijdschrift in Noord-Nederland, dat toen nog opviel door zijn verrassende vormgeving.
  Om de twee jaar volgde een nieuwe Schrijvers om de Noord. In totaal zijn er ruim 75 schrijvers en dichters opgetreden in die tien jaar waarvan een aantal meerdere keren. Van alle vier festivals zijn bundels verschenen. Was het in de eerste drie uitgaven een combinatie van Drents-, Fries, Gronings- en Nederlandstalige bijdragen, in de latere edities zijn de Nederlandstalige schrijvers meer aan bod gekomen. In deze editie komen ook vlaamstalige auteurs aan het woord.
  Tien jaar geleden kende Nederland drie belangrijke evenementen voor de poëzie. te weten Poetry International in Rotterdam, de Nacht van de poëzie in Utrecht en Schrijvers om de Noord op Schiermonnikoog. De poëzie heeft echter de laatste jaren een enorme vlucht genomenen manifesteert zich in vele festivals en bijeenkomsten door het gehele land. Schiermonnikoog is ook niet meer het enige eiland waar de dichtkunst op hoog niveau gebracht wordt. Inmiddels vinden op Vlieland, Terschelling en Texel eveneens dit soort evenementen plaats.
  Schrijvers om de Noord is voor de schrijvers en dichters een uitdaging en een feest geweest. Niet alleen de contacten met collega's, maar ook het waddengebied - het meest abstracte landschap van Noordwest-Europa met de vortdurende wisselwerking tussen eb en vloed, wolken en water, lucht en slib, banken en geulen. Die oneindige spiegeling waarin land en lucht met elkaar versmelten en de horizon niet zelden geheel verdampt. Maar ook het eiland is inspirerend en dat is niet van de laatste jaren. Er zijn veel schrijvers en dichters geweest die het eiland als thema voor hun werk hebben gebruikt.
  Neem bijvoorbeeld de bekende encyclopediesamensteller, dominee en dichter Anthony Winkler Prins. In de Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog uit 1868 spreekt hij met ontzag en 'verknochtheid' over Schiermonnikoog: 'Nergens als hier ziet men het grootsche drama der zee met de lieflijke idylle van het landleven zo innig verbonden en als tot een lyrisch-dramatisch gedicht te zamen geweven, hetgeen dan ook de eigenaardige bekoorlijkheid van dit eiland uitmaakt. Hoe levendig staat mij, terwijl ik dit schrijf, het heerlijke panorama voor den geest, op zoo menig schoonen zomeravond genoten, waarvan Heine, wiens prachtige Nordsee-bilder blijkbaar op deze eilanden geïnspireerd zijn, zingt:

      Allmählig werden am Leuchtturm
      Die lichter angesteckt,
      Und in den weiten Ferne
      Wird noch ein Schiff entdeckt.'

volgende

 

   ·    Schrijf ons