Schrijvers om de Noord

 
 
 
 
 
Piter Boersma
tekening door Ger Siks

Piter Boersma

(Warten, 1947) schrijft proza en poëzie. Hij is eindredacteur van het 'Wurdboek foar de Fryske Taal' aan de Fryske Akademy. In 1998 ontving hij de Gysbert Japicxs Prijs en twee keer de Rely Jorritsma Prijs. Hij was medeoprichter van het literaire tijdschrift 'Hjir'.

Piter Boersma is op deze site vertegenwoordigd met de gedichten Oerjefte en De grutte rivieren.


 

Schrijf ons